Aanpak

In de eerste drie jaar wordt in de TTO klassen ongeveer de helft van de lessen in het Engels gegeven. Voorkennis van de Engelse taal is niet nodig. Tijdens de introductieweek in de brugklas volgen leerlingen een driedaagse cursus Classroom English. Vanaf de eerste dag wordt er door de docenten (langzaam en eenvoudig) Engels gesproken. Ook krijgen de TTO leerlingen één uur extra Engelse les in de week.
In de periode tot de herfstvakantie krijgen de leerlingen nog geen cijfers voor de toetsen voor de TTO vakken. Wel krijgen ze mondeling en schriftelijk feed-back op het gemaakte werk. Op deze manier kunnen de leerlingen op een veilige en ontspannen manier wennen aan de tweede taal.