Informatie over havo-atheneum tweetalig

Tweetalig havo-atheneum
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 biedt het Christelijk Lyceum Zeist ook tweetalig onderwijs aan op havo-atheneum niveau. Al sinds 2001 kunnen leerlingen op het CLZ terecht voor tweetalig onderwijs op vwo-niveau (atheneum en gymnasium) en sinds augustus 2018 is daar tweetalig havo-atheneum aan toegevoegd.

De leerlingen worden vanaf de eerste schooldag “ondergedompeld” in de Engelse taal en krijgen in de eerste leerjaren ongeveer 50% van hun lessen in het Engels. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan het opdoen van praktische vaardigheden en muzikale- en creatieve vorming. Na het tweede leerjaar maakt de leerling de keuze voor tweetalig havo, of, indien de cijfers dat toelaten, voor (tweetalig) atheneum. Ook kan een leerling de opleiding vervolgen op het Nederlandstalige havo. Leerlingen ontvangen bij het goed afsluiten van de drie jaar onderbouw een certificaat van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.
In de bovenbouw krijgen tto leerlingen extra uren Engels en prepareren ze zich voor het IB-examen, het International Baccalaureaat. Ze ontvangen, bij goed afronden van dit examen het internationaal erkende en zeer gewaardeerde IB-certificaat.

Aan Europese en Internationale Oriëntatie (“EIO”) wordt op het tweetalig havo-atheneum aandacht besteed: aan het begin van het eerste leerjaar gaan de leerlingen op een (sport)kamp waar voornamelijk Engels wordt gesproken. In het tweede leerjaar wordt een reis gemaakt naar Bawdsey Manor, een mooie locatie aan de kust in Suffolk. In het derde leerjaar is er een werkweek in Engeland, waarbij de leerlingen verblijven in Engelse gastgezinnen.

Toelatingseisen Tweetalig Havo-atheneum
Om toegelaten te kunnen worden tot het tweetalig Havo-vwo hebben leerlingen een schooladvies op Havo-Vwo niveau nodig. Aanvullend kan echter gesteld worden, dat een leerling voor toelating in een tweetalig Havo-atheneum klas blijk moet geven van een zeker gevoel voor taligheid en een goede score moet hebben voor vaardigheden als zelfstandig formuleren en begrijpend lezen. Een pure talenknobbel is niet nodig, wel de motivatie en het doorzettingsvermogen de lessen in het Engels te volgen en extra huiswerktijd te willen investeren in het verwerven van de Engelse taal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Heesbeen, tto-coördinator  Havo-atheneum tweetalig onderbouw op e-mailadres t.heesbeen@clz.nl .