Kosten

Het tweetalig onderwijs is duurder dan de normale Nederlandstalige opleiding.
Dat komt onder andere door de extra kosten voor personeel, leermiddelen en diverse internationale uitwisselingsprogramma’s. Hieronder een overzicht van de kosten.

 Huidig schooljaar
Leerjaar 1€ 560,- extra ouderbijdrage
Leerjaar 2€ 560,- extra ouderbijdrage, inclusief uitwisselingen
Leerjaar 3€ 560,- extra ouderbijdrage, inclusief excursie Engeland, exclusief afsluitende toetsen
Bovenbouw€ 560,- extra ouderbijdrage

Het CLZ wil haar onderwijs toegankelijk houden voor alle leerlingen. Daarom heeft de school een fonds waaruit (een deel van) de bijdrage bekostigd kan worden als deze voor ouders een te grote financiële belasting betekent.