Havo-atheneum Tweetalig

Met ingang van het huidig schooljaar biedt het CLZ ook tweetalig onderwijs op Havo-atheneum niveau aan.
Eind augustus 2018 zijn 41 brugklasleerlingen begonnen in twee havo-atheneum brugklassen.

De informatiepagina over havo-atheneum tweetalig wordt regelmatig aangevuld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Franke, tto-coördinator  Havo-atheneum tweetalig op e-mailadres m.franke@clz.nl.