Visitatie Europees Platform

In maart 2014 is het TTO programma van het CLZ beoordeeld door het Europees Platform.
Het visitatierapport dat daarvan is opgemaakt vindt u hier.