Visitatie Nuffic

In maart 2014 is het TTO programma van het CLZ beoordeeld door het Nuffic.
Het visitatierapport dat daarvan is opgemaakt vindt u hier.